Leury Garcia

勒伊‧賈西亞


#28 外野手 右投 左右開弓
1991-03-18, 30歲
173公分 86公斤
2021 季後賽 累計成績
打擊率 全壘打 打點
.200 1 4

賈西亞 季後賽 分項出賽紀錄

 
分項別 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
全部 4 15 3 3 1 0 1 4 1 7 0 0 0 .200 .250 .467
主客場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
主場 2 8 2 2 1 0 1 4 1 4 0 0 0 .250 .333 .750
客場 2 7 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 .143 .143 .143
日夜間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
日間 3 10 1 1 0 0 0 0 1 5 0 0 0 .100 .182 .100
夜間 1 5 2 2 1 0 1 4 0 2 0 0 0 .400 .400 1.200
月間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
十月 4 15 3 3 1 0 1 4 1 7 0 0 0 .200 .250 .467
勝敗後 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
勝後 1 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 .000 .250 .000
敗後 2 9 3 3 1 0 1 4 0 5 0 0 0 .333 .333 .778
開幕戰 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
讓分盤 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
讓分 2 8 2 2 1 0 1 4 1 4 0 0 0 .250 .333 .750
受讓 2 7 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 .143 .143 .143
客受 2 7 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 .143 .143 .143
主讓 2 8 2 2 1 0 1 4 1 4 0 0 0 .250 .333 .750
系列賽 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
首戰 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
落後 3 12 3 3 1 0 1 4 1 7 0 0 0 .250 .308 .583
周間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
週六 1 4 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 .250 .250 .250
週一 1 5 2 2 1 0 1 4 0 2 0 0 0 .400 .400 1.200
週三 1 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 .000 .250 .000
週五 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
對戰 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
太空人 4 15 3 3 1 0 1 4 1 7 0 0 0 .200 .250 .467
球場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
太空人 2 7 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 .143 .143 .143
白襪 2 8 2 2 1 0 1 4 1 4 0 0 0 .250 .333 .750