Orelvis Martinez

奧列維斯‧馬丁尼茲


#95 內野手 右投 右打
2001-11-19, 20歲
185公分 85公斤
2021 熱身賽 累計成績
打擊率 全壘打 打點
.364 1 3

馬丁尼茲 熱身賽 分項出賽紀錄

 
分項別 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
全部 10 11 3 4 1 0 1 3 1 6 0 0 1 .364 .417 .727
主客場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
主場 3 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 .500 .667 .500
客場 7 9 2 3 1 0 1 3 0 5 0 0 0 .333 .333 .778
日夜間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
日間 10 11 3 4 1 0 1 3 1 6 0 0 1 .364 .417 .727
月間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
三月 10 11 3 4 1 0 1 3 1 6 0 0 1 .364 .417 .727
勝敗後 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
勝後 4 4 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 .250 .250 .250
敗後 4 6 2 2 1 0 1 3 0 3 0 0 0 .333 .333 1.000
和後 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 .000 1.000 1.000
讓分盤 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
讓分 8 9 3 4 1 0 1 3 1 4 0 0 1 .444 .500 .889
受讓 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000 .000
客讓 5 7 2 3 1 0 1 3 0 3 0 0 0 .429 .429 1.000
客受 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000 .000
主讓 3 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 .500 .667 .500
系列賽 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
首戰 10 11 3 4 1 0 1 3 1 6 0 0 1 .364 .417 .727
周間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
週六 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .000 .500 .000
週一 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000
週二 2 3 2 2 1 0 1 3 0 1 0 0 0 .667 .667 2.000
週三 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 .500 .500 .500
週四 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .500 .500 .500
週五 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000
對戰 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
老虎 3 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 .000 .000 .000
洋基 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000 .000
費城人 4 4 3 3 1 0 1 3 1 1 0 0 1 .750 .800 1.750
金鶯 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.000 1.000
球場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
老虎 3 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 .000 .000 .000
洋基 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000
費城人 2 3 2 2 1 0 1 3 0 1 0 0 0 .667 .667 2.000
藍鳥 3 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 .500 .667 .500
金鶯 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.000 1.000