Steven Duggar

史蒂芬‧達格


#6 外野手 右投 左打
1993-11-04, 28歲
185公分 85公斤
2021 季後賽 累計成績
打擊率 全壘打 打點
.000 0 0

達格 季後賽 分項出賽紀錄

 
分項別 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
全部 3 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 .000 .250 .000
主客場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
主場 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .--- .--- .---
客場 2 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 .000 .250 .000
日夜間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
夜間 3 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 .000 .250 .000
月間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
十月 3 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 .000 .250 .000
勝敗後 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
勝後 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .--- 1.000 .---
敗後 1 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000 .000
開幕戰 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .--- .--- .---
讓分盤 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
受讓 3 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 .000 .250 .000
客受 2 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 .000 .250 .000
主受 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .--- .--- .---
系列賽 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
首戰 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .--- .--- .---
領先 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .--- 1.000 .---
平手 1 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000 .000
周間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
週六 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .--- .--- .---
週二 1 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000 .000
週三 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .--- 1.000 .---
對戰 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
道奇 3 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 .000 .250 .000
球場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
道奇 2 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 .000 .250 .000
巨人 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .--- .--- .---