Harold Ramirez

哈羅德‧拉米瑞茲


#10 外野手 右投 右打
1994-09-06, 27歲
178公分 105公斤
2020 例行賽 累計成績
打擊率 全壘打 打點
.200 0 1

拉米瑞茲 例行賽 分項出賽紀錄

 
分項別 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
全部 3 10 2 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0 .200 .273 .200
主客場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
客場 3 10 2 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0 .200 .273 .200
日夜間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
日間 2 7 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 .143 .143 .143
夜間 1 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .333 .500 .333
月間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
七月 2 7 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 .143 .250 .143
九月 1 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .333 .333 .333
勝敗後 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
勝後 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000
敗後 1 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .333 .333 .333
開幕戰 1 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .333 .500 .333
讓分盤 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
受讓 3 10 2 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0 .200 .273 .200
客受 3 10 2 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0 .200 .273 .200
系列賽 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
首戰 1 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .333 .500 .333
領先 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000
落後 1 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .333 .333 .333
周間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
週六 1 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .333 .500 .333
週日 2 7 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 .143 .143 .143
對戰 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
費城人 2 7 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 .143 .250 .143
光芒 1 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .333 .333 .333
球場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
費城人 2 7 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 .143 .250 .143
光芒 1 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .333 .333 .333