Jose Rojas

荷西‧羅哈斯


#18 內野手 右投 左打
1993-02-24, 28歲
183公分 91公斤
2021 例行賽 累計成績
打擊率 全壘打 打點
.190 3 8

羅哈斯 例行賽 近期出賽紀錄

日期 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 全壘 盜壘 雙殺 安打 打點 全壘打 打擊率
06/05 水手 2 1 1 1 1 1 0 1 0 0 23 8 3 .190
06/02 @ 巨人 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 22 7 2 .185
06/01 @ 巨人 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 22 7 2 .188
05/31 @ 運動家 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 7 2 .193
05/30 @ 運動家 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 22 7 2 .196

羅哈斯 例行賽 分項出賽紀錄

分項別 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
全部 43 121 18 23 12 0 3 8 9 35 2 1 3 .190 .246 .364
主場 21 56 13 13 6 0 3 8 5 16 1 0 2 .232 .295 .500
客場 22 65 5 10 6 0 0 0 4 19 1 1 1 .154 .203 .246

羅哈斯 例行賽 近年出賽紀錄

賽季 效力球隊 出賽 打數 得分 安打 二壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
2021 天使 43 121 18 23 12 3 8 9 35 2 1 3 .190 .246 .364