Lawrence Butler

勞倫斯‧巴特勒


#4 外野手 右投 左打
2000-07-10, 24歲
191公分 95公斤
2024 例行賽 累計成績
打擊率 全壘打 打點
.169 2 7

巴特勒 例行賽 近期出賽紀錄

日期 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 全壘 盜壘 雙殺 安打 打點 全壘打 打擊率
06/24 雙城 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 21 7 2 .169
06/23 雙城 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 20 7 2 .165
06/22 雙城 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 20 7 2 .169
06/21 皇家 4 1 1 0 1 0 1 0 0 0 20 7 2 .175
06/20 皇家 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 7 2 .173

巴特勒 例行賽 分項出賽紀錄

分項別 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
全部 47 124 10 21 6 0 2 7 15 43 3 1 1 .169 .259 .266
主場 29 73 7 12 4 0 1 4 7 27 1 1 1 .164 .238 .260
客場 18 51 3 9 2 0 1 3 8 16 2 0 0 .176 .288 .275

巴特勒 例行賽 近年出賽紀錄

賽季 效力球隊 出賽 打數 得分 安打 二壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
2024 運動家 47 124 10 21 6 2 7 15 43 3 1 1 .169 .259 .266
2023 運動家 42 123 10 26 4 4 10 5 35 0 5 0 .211 .240 .341